Bahçelievler Tıkalı Kanal Tuvalet Lavabo Açma

Etimesgutta Su Tesisatçısı ARA

Banyo, tuvalet, lavabo, mutfak lavabosu ve kanalizasyonlarda, belirli zamanlarda, belirli sebeplerden dolayı tıkanıklıklar meydana gelebilir ve bunların önlenmesi için gerekli tüm tedbirlerin alınması elzemdir. Bahçelievler tıkalı kanal tuvalet lavabo açma hizmeti verdiğimiz firmamızda, tıkanıklıkların sebeplerini ve nereden tıkandığını en kısa sürede tespit ederek, sonucunda gerekli tekniklerle ile bu tıkanıklıkların sonunu getirmekteyiz. Bu hizmetin gerçekleştirilmesinde tecrübe önemli midir? Şeklinde bir soru sorulduğunda, kesinlikle tecrübenin önemine dem vurulması gerekir. Çünkü tecrübeli olmayan firmalar, tesisatlara pek çok zarar verebilirken, bunun sonucunda sizlerin maddi ve manevi anlamda zarar görmenizi sağlayacaktır. Şimdi bu tıkanıklıklar ve sebeplerinden sizlere bahsedelim.

Bahçelievler Pis Su Gideri Tıkanıklıklarının Sebepleri ve Nasıl Açılması Gerektiği İle İlgili Hususlar

Pis su giderlerinde meydana gelen tıkanıklıklar, insanlar için son derece olumsuz durumları ortaya çıkarmakta ve bu nedenle özenli bir tutum sergilenmesi gerekir. Bahçelievler tıkalı kanal tuvalet lavabo açma hizmeti verdiğimiz firmamızda, sizlere en son teknolojik ekipmanlar ve alanında uzman personeller ile hizmet vererek, tıkanıklıkların insan hayatında olumsuz durum oluşturmasını önlemeye yönelik hizmet vermekteyiz. Şimdi gelin sizlere bu tıkanıklıkların sebeplerinden ve nasıl açılması gerektiklerinden biraz bahsedelim.

 1. Tuvalet Pis Su Gideri Neden Tıkanır? Nasıl Açılması Gerekir?

Tuvaletlerin tıkanmasında pek çok olumsuz durum bulunmakta ve bu durumların ortadan kaldırılmasına yönelik olarak, yapılması gereken gerekli unsurlar dikkat çekmektedir. Bahçelievler tıkalı kanal tuvalet lavabo açma hizmeti verdiğimiz firmamızda, karşılaştığımız ve tuvaletlerin tıkanmasına sebep olan tıkanıklık sebeplerinden aşağıda bahsetmeye çalıştık.

 • Pis su giderine atılan kâğıt havlular,
 • Suda çözünmeyen tuvalet kâğıtları,
 • Pis su giderinin içerisine kaçan yabancı cisimler,
 • Tesisat yerleştirilmesi sırasında kaçan inşaat materyalleri
 • Tuvaletlerde yapılan tamirlerde, pis su giderine kaçan toprak ve çimento türevleri,
 • Tuvalet kâğıtlarının ruloları,
 • Tesisatlara verilmesi gereken eğimin verilememesi, tuvalet ve klozet tıkanıklıklarının başlıca sebepleri arasında yer almakta ve bu konulara gerekli hassasiyetin gösterilmesi, tıkanıklıkların sayısının azalmasına sebep olacaktır.

Klozet ve tuvalet tıkanıklıklarının can sıkıcı durumlarından kurtulmak aslında çok kolay. Bunun için 7/24 hizmet veren Bahçelievler tıkalı kanal tuvalet lavabo açma firmamız, sizlerin tüm ihtiyaçlarını sorunsuz ve hızlı bir şekilde karşılamaktadır. Peki, bu tıkanıklıkları Ada Dekorasyon firmamızda nasıl açıyoruz? Gelin beraber inceleyelim.

 • Tuvaletlerde meydana gelen tıkanıklıkların açılmasında kullanılan robot yayları, lavabo tıkanıklıklarına göre farklılık arz etmektedir.
 • Tuvalet ve klozet pis su giderlerinin büyüklüğü, lavabolardan farklıdır ve bunun için farklı uçlar kullanılır.
 • Öncelikle kameralı tıkanıklık gözetleyici cihazımız ile tıkanıklığın tam olarak yerini tespit etmekteyiz.
 • Daha sonra tıkanıklığın hangi sebepten ötürü oluştuğunu belirledikten sonra uygun yayı seçerek tıkanıklığı açmaya başlamaktayız.
 • Bez parçaları gibi materyallerin çıkarılması için farklı yay, yabancı cisimlerin parçalanması için farklı yay, itme işlemi için farklı yay kullanılmaktadır.
 • Dönerek ilerleyen bu yaylar, tüm tıkanıklıkların sonunu getirmekte, pis su giderinin pimaşının hiçbir şekilde etrafında tabaka kalmamasını sağlamaktadır.
 1. Kanalizasyon Pis Su Gideri Neden Tıkanır? Nasıl Açılması Gerekir?

Bahçelievler kanalizasyon tıkanıklıklarının sebepleri arasında birçok önemli husus bulunmakta ve bu hususlar bazen kullanıcılardan kaynaklanırken, bazen de tesisat sorunlarından veya tesisat ustalarından kaynaklanmaktadır. Bahçelievler tıkalı kanal tuvalet lavabo açma hizmeti verdiğimiz firmamızda dikkatimizi çeken kanalizasyon tıkanıklıkları aşağıdaki gibidir.

 • Kanalizasyonlar giderleri bina ana giderleri, rögarlar ve fosseptik çukurlarından oluşur.
 • Daire pis su giderlerinden gelen yabancı maddelerin, pis su giderlerinden geçip, kanalizasyon giderine takılması,
 • Yağ artıklarının kanalizasyona gelene kadar ve kanalizasyon giderlerinde, tabaka oluşturması ve gider pimaşlarının çaplarının düşmesi,
 • Sokaklardan gelen pisliklerin çeşitli doğal faaliyetler sebebi ile rögarlardan içeri kaçması,
 • Fosseptik çukurlarına insanların veya rüzgârın getirdiği pislikler,
 • Binaların temelinin çökmesi ve boruların kırılması,
 • Ustaların tesisatı döşerken gerekli hassasiyeti göstermemesi ve boruların köşelerinden ayrılması,
 • Kimyasal açıcıların boruların contalarını çürütmesi ve oradan içeriye toprak kaçması, gibi sebepler, kanalizasyon tıkanıklıklarının oluşmasına zemin hazırlamaktadır.

Bahçelievler tıkalı kanal tuvalet lavabo açma hizmeti verdiğimiz firmamızda, tüm bu tıkanıklık sebeplerinin ortadan kaldırılması, kanalizasyon ağlarının açılması için gerekli hizmeti vermekteyiz. Aşağıdaki teknikler itibari ile kanalizasyon tıkanıklıklarını kısa sürede kesin çözümler ile nihayete erdirmekteyiz.

 • Kanal içi gözetleyici kameralı cihazlar ile tıkanıklığın tam olarak yerini tespit edip, hangi sebepten ötürü kaynaklandığını belirlemekteyiz.
 • Daha sonra, tıkanıklığın sebebinin ne olduğuna göre, uygun tekniği seçmekte ve daha sonra bu teknikle tıkanıklığı açmaktayız.
 • Tıkanıklık herhangi bir yabancı cisimden kaynaklanıyor ise, robot cihazlarımız ile yabancı cismi ya çıkarmakta, ya da parçalamaktayız.
 • Tıkanıklığın pislik birikmesi gibi unsurlardan kaynaklanması durumunda, vidanjör ile tıkanıklığın olduğu bölgeye basınçlı su takviyesi yapmaktayız.
 • Sonucunda tıkanıklığın sebebinin belirlenmesinden sonra açılmasını gerçekleştirerek, hizmetimizi olumlu şekilde sonlandırmaktayız.
 1. Lavabo Pis Su Gideri Neden Tıkanır? Nasıl Açılması Gerekir?

Bahçelievler lavabo tıkanıklığı açan firma olarak, tıkanıklıkların sebeplerinin belirlenmesi, hangi sebeplerden ötürü açılması gerektiği gibi konularda, profesyonel çalışma prensiplerine yönelik olarak hareket ediyoruz. Bahçelievler tıkalı kanal tuvalet lavabo açma hizmeti verdiğimiz firmamızda, lavabo tıkanıklıklarının sebepleri hakkında sizleri aşağıda kısa bir bilgi vermek istiyoruz.

 • Lavabolar yoğun kullanım alanlarıdır ve bu alanlarda yaşanan tıkanıklıklar, birden meydana gelmez,
 • Lavabolarda kesilen sakallar ve taranan saçlar, pis su giderinin içerisine birikmeye başlaması ve daha sonra suyun yavaş akması,
 • Suyun yavaş akması da bir tıkanıklık sebebidir ve gerekli önlemler alınmaz ise, suyun hiç akmayacağının bilinmesi,
 • Sabun artıklarının parçalanıp, lavabo pis su giderinde birikmesi, suyun akışını yavaşlatacağının bilinmesi,
 • Küçük yabancı cisimlerin kaçması, tıkanıklığa sebep olabileceğinin idrak edilmesi,
 • Mutfak lavabolarında atık yağlar, giderin akışkanlığını azaltacağının anlaşılması,
 • Yemek artıklarının lavaboya düşmesi, pis su giderinde birikmelere yol açacağının bilinmesi, lavabolarda meydana gelen tıkanıklıklarının önlenmesi açısından son derece dikkat çekici sebeplerdir.

Bahçelievler tıkalı kanal tuvalet lavabo açma hizmeti verdiğimiz firmamızda, lavabolarda yaşanan tıkanıklıkların sebeplerini sizlere açıklamaya çalıştık. Pek, bu lavabolar nasıl açılır? Firmamızda bu konuda nasıl hizmet veriyoruz sizler açıklamaya çalışalım.

 • Kameralı görüntüleme cihazları ile tıkanıklığın görüntülenmesi ve hangi sebepten kaynaklandığının bilinmesi, tüm tıkanıklıklar için elzemdir.
 • Daha sonra tıkanıklığa sebep olan maddeye göre, robot cihazlarımıza özel uçlar seçmekte ve bu uçlar sayesinde tıkanıklığın açılmasını sağlamaktayız.
 • Yabancı cismin çıkarılması, parçalanması veya itilmesi gibi tekniklerde, farklı uçlar kullanılır, bunun için kameralı görüntüleme cihazları önemlidir.
 • Gerekli tıkanıklık açma teknikleri uygulandıktan sonra tıkanıklığın açılmasını sağlamakta ve daha sonra gerekli kontrolleri yaparak, hizmeti sonlandırmaktayız.

 

 1. Banyo Pis Su Giderleri Neden Tıkanır? Nasıl Açılması Gerekir?

Bahçelievler banyo pis su gideri tıkanıklıklarının oluşma aşamasında yer süzgeçleri ve banyo lavabosunun etkisi bulunmaktadır. Bu alanlarda yaşanan tıkanıklıkların genel sebeplerinde, kullanıcı ve tesisat hataları bulunmaktadır. Şimdi gelin sizlere bu hususlardan dikkatli bir şekilde bahsedelim.

 • Banyo lavabosunda kesilen sakalların ve taranan saçların, pis su giderinde kalması,
 • Sabun artıklarının lavabo deliğinden geçip, pis su giderine yapışması,
 • Yabancı maddelerin lavabo deliğinden geçmesi,
 • Yer süzgeçlerinin açık bırakılması,
 • Yer süzgeçlerine kılların yumak halinde kaçması,
 • Tesisattan kaynaklanan problemler, banyo pis su gideri tıkanıklıklarının asıl sebepleri arasında yer almakta ve bu nedenle dikkat edilmesi gerekmektedir.

Bahçelievler tıkalı kanal tuvalet lavabo açma hizmeti verdiğimiz firmamızda, banyo pis su giderlerinin açılması işlemini profesyonel ekiplerimiz ile beraber gerçekleştiriyoruz. Banyo pis su giderlerinin tuvaletlere nazaran daha küçük ve dar olması, uygulanacak olan tekniğin farklılaşmasına sebep olmakta ve bu nedenle banyo tıkanıklıklarında aşağıdaki teknikleri kullanmaktayız.

 • Tıkanıklık içi gözetleyici kameralar ile tıkanıklığın tüm aşamalarını gözlemliyoruz.
 • Daha sonra tıkanıklığın sebep olduğu materyale ve nerede olduğuna yönelik olarak, tıkanıklık açan robotumuza uygun yay seçimini yapıyoruz.
 • Bu yayların özellikleri tuvaletlerden farklı olarak daha küçük olduğu için, banyo pis su giderlerinin açılması mümkün oluyor.
 • Daha sonra gerekli kameralı kontroller yapılarak, tıkanıklık açma hizmetimizi sona erdiriyoruz.
 1. Mutfak Lavabosu Pis Su Gideri Neden Tıkanır? Nasıl Açılması Gerekir?

Bahçelievler mutfak lavabosu tıkanıklıkların belli başlı bazı sebepler bulunmakta ve bu sebepler her ne olursa olsun, son teknolojik tekniklerle kolay bir şekilde belirlenmektedir. Şimdi sizlere bu sebepler hakkında bilgi verelim.

 • Yağ artıklarının lavaboya dökülmesi ve lavabonun zamanla pis su giderinden tıkanması,
 • Bulaşık yıkama veya durulama sırasında, yemek artıklarının pis su giderine kaçması,
 • Tesisattan kaynaklanan hatalar,
 • Çay posalarının lavaboya dökülmesi, gibi unsurlar, mutfak lavabosunun tıkanmasına yol açmakta ve bu nedenle dikkatli davranılması elzem hususlar arasında yer almaktadır.

Bahçelievler tıkalı kanal tuvalet lavabo açma hizmeti verdiğimiz Ada Dekorasyon firmamızda, açtığımız tüm tıkanıklıkların profesyonel teknikler vasıtası ile açılmasını sağlıyoruz. Bunun içi sizlere en iyi hizmeti vermek amacı ile aşağıdaki yolları mutfak lavabosunun açılmasında kullanıyoruz.

 • Mutfak lavabosu pis su giderinin, kameralı görüntüleme cihazı ile görüntülenmesini sağlıyoruz.
 • Daha sonra görüntülemeye göre hangi robot uçlarını kullanacağımıza karar veriyoruz.
 • Kararın verilmesi ile beraber, uygun uçlar ile tıkanıklığın kolay bir şekilde açılmasını sağlayarak, hizmetimizi tamamlıyoruz.

Tıkanıkların Kullanıcılar Tarafından Açılması Mümkün Müdür?

Tıkanıklıkların tıkanmış olan kişiler tarafından açılması elbette mümkün olabilir, ancak bilinmesi gereken bunun kesin sonuç verip vermeyeceğinin bilinmezliğidir. Çünkü uygulayacağınız teknikler her daim kesin sonuçlar vermeyebilir ve bu nedenle her daim hazır olmanız gerekmektedir. Şimdi bu tekniklerden sizlere bahsetmeye çalışalım.

 • Susta Tel

Susta tel ile tıkanıklıkların döner başlık vasıtası ile açılması sağlanabilir ve bu nedenle kullanımı önerilir ancak kesin sonuç verip vermeyeceği elbette ki bilinmez.

 • Kostik

Kostik bir çeşit kimyasaldır. Bu kimyasalın tıkalı gidere dökülmesi ve daha sora üzerine kaynar su dökülmesi, tıkanıklığın açılmasını sağlayabilir.

 • Pompa

Tuvaletlerde sıkça kullanılan pompa, pis su giderine baskı yapması nedeni ile tıkanıklıkların açılmasına olanak verebilir.

 • Sirke ile Karbonat veya Sirke ile Tuz

Bu iki karışımda da oranların eşit tutulması ve pis su giderine dökülmesi gerekir. Daha sonra üzerinden kaynar su döküldüğünde, tıkanıklıkların açılmasına olanak sağlanabilir.

Bahçelievlerde Tıkanıklık Açan Firma

Bahçelievlerde yaşanan tıkanıklıklarda, Bahçelievler tıkalı kanal tuvalet lavabo açma hizmeti verdiğimiz firmamızda pek çok önemli teknik bulunmaktadır. Bu teknikler vasıtası ile tıkanıklıklarınızı herhangi bir sorun olmadan açıyor, daha sonra sizlerin memnuniyet düzeylerini artırmayı amaçlıyoruz. Tüm hizmetlerimizde kaliteden ödün vermeden hareket ederek, teknik becerisi ve tecrübesi yüksek olan personellerimiz ile hizmetlerimizi hiç ara vermeden gerçekleştirmekteyiz. Aynı zamanda hizmetlerimizde ahlaki prensipleri uyguladığımızdan dolayı, herhangi bir şekilde hizmetlerimizden memnun olmamanız durumunda sizlerin yardımına tekrar koşacağımızı bilmenizi isteriz. Böylece hizmetlerimizi en uygun fiyata gerçekleştirerek, sizlerin ekonomik durumlarını da Ada Dekorasyon firmamızda düşünüyoruz. Bizlerden hizmet almak isterseniz, tek yapmanız gereken telefon numaralarımızı aramaktır. Bunun için sizlere 7/24 hizmet vererek, hizmetlerimizin aksaklığa maruz kalmasını önlüyoruz.