Balgat Tıkalı Kanal Tuvalet Lavabo Açma

Etimesgutta Su Tesisatçısı ARA

Tesisatlarda meydana gelen pek çok problem bulunmakta ve bu problemler arasında dikkat çekme bakımında en önemlisi pis su tesisatlarıdır. Pis su tesisatlarında meydana gelen tıkanıklıklar, insanların yaşamının idame ettirilmesini zora sokmakta ve bu nedenle pis su tesisatı tıkanıklıklarının sebeplerinin belirlenmesi, daha sonra buna yönelik olarak açma işlemlerinin uygulanması gerekmektedir. Balgat tıkalı kanal tuvalet lavabo açma hizmeti verdiğimiz firmamızda, tıkanıklıklar ile mücadele etme konusunda son teknoloji ekipman kullanımını sağlamakta ve bu ekipmanlar ile en iyi hizmet, siz değerli müşterilerimize sunmaya devam etmekteyiz. Şimdi sizlere bu tıkanıklıklardan ve nasıl açılması gerektiklerinden detaylı bir şekilde bahsedelim.

 1. Banyo Tıkanıklıklarının Sebepleri Nelerdir? Hangi Teknik İle Açılması Gerekmektedir?

Balgat banyo tıkanıklıklarını açan firma olarak, tıkanıklıkların hangi sebeplerden kaynaklandığını kusursuz bir şekilde tespit etmekte ve banyolarda yaşanan tıkanıklıkları sizler için aşağıda sınıflandırmaktayız.

 • Banyo lavabosuna atılan küçük ölçekli yabancı cisimler,
 • El yıkama sırasında pis su giderine kaçan sabun parçaları,
 • Sakal kesime ve saç taranma sırasında pis su giderine kaçan kıllar,
 • Yer süzgeçlerine kaçırılan yabancı cisimler,
 • Yer süzgeçlerine kaçan saç yumakları,
 • Pis su tesisatının yeterli eğime sahip olamaması,
 • Tesisat döşenmesi sırasında içine kaçan inşaat malzemeleri, banyo tıkanıklıklarının ana sebepleri arasında yer almakta ve bu konularda sizlere gerekli bilgilendirmeleri de yapmaktayız.

Banyo tıkanıklıklarının sebeplerinin bilinmesinden sonra bir diğer önemli konu, tıkanıklığın nasıl açılması gerektiğidir. Balgat tıkalı kanal tuvalet lavabo açma hizmeti verdiğimiz firmamızda, aşağıdaki yöntemleri kullanarak tıkanıklıkları herhangi bir sorun yaşanmadan açmaktayız.

 • Öncelikle kameralı görüntüleme cihazları ile tıkanıklığın sebebinin nerede olduğunu tespit etmekteyiz.
 • Daha sonra tıkanıklık sebebine göre bir robot yayı ile tıkanıklığın açılacağı yere robot ile yayın gönderimini sağlamaktayız.
 • Sonucunda gerekli tıkanıklık açma yöntemlerini uygulayarak, tıkanıklık açma hizmetini nihayete erdirmekteyiz.
 1. Tuvalet Tıkanıklıklarının Sebepleri Nelerdir? Hangi Teknik İle Açılması Gerekmektedir?

Tuvaletlerde meydana gelen tıkanıklıkların pek çok farklı sebebi bulunabilmekte ve bu sebepler sonucunda oluşan tıkanıklıkların, profesyonel firmalar tarafından açılması gerekmektedir. Şimdi sizlere bu tıkanıklıkların sebeplerinden detaylı bir şekilde bahsetmeye çalışalım.

 • Tuvalet kâğıtlarının suda çözünmeyenlerinin pis su giderlerine atılması,
 • Klozet ve tuvalet giderine kaçan yabancı cisimler,
 • Kâğıt havluların pis su giderlerine atılması,
 • Tuvalet kâğıdı rulolarının pis su giderine atılması,
 • Tesisat pimaşlarının yeterli eğime sahip olamaması,
 • Tesisat döşenmesi sırasında yapılan hatalar,
 • Ana gider hatlarının dolması,
 • Kullanılan kimyasal tıkanıklık açıcılar, tuvalet ve klozet tıkanıklıklarının en önemli sebepleri arasında yer almakta ve bunlara gerekli çözüm önerilerinin bulunması gerekmektedir.

Balgat tıkalı kanal tuvalet lavabo açma firmamıza kullandığımız tıkanıklık açma yöntemlerine göre, tıkanıklıkların en hızlı ve verimli şekilde açılmasını sağlamaktayız. Bu açılma işleminde uyguladığımız yöntemler ile tıkanıklıkların sorun olmadan açılmasını sağlıyoruz. Şimdi bu yöntemlerden bahsederek, firmamızda kullandığımız tuvalet ve klozet açma yöntemini açıklayalım.

 • Her tıkanıklığın açılmasında olduğu gibi, öncelikle kameralı görüntüleme cihazı ile tıkanıklığın hangi sebepten kaynaklandığını tespit ediyoruz.
 • Sonra tıkanıklığın sebebinin yabancı cisim veya başka sebeplerden ötürü kaynaklanıp kaynaklanmadığına göre bir yol izliyoruz.
 • Tıkanıklık açan robota yerleştirilen uçları da bu şekilde tercih ediyoruz.
 • Daha sonra tercih edilen robot uçları ile tıkanıklıkların köküne kadar inerek, tüm sorunları ortadan kaldırıyoruz.
 • Tuvalet tıkanıklıklarında kullanılan yaylar, diğer tıkanıklıklarına göre farklılık göstermektedir. Bunun temel amacı, tuvalet ve klozet pis su giderlerinin daha geniş pimaşa sahip olmalarıdır.
 1. Kanalizasyon Tıkanıklıklarının Sebepleri Nelerdir? Hangi Teknik İle Açılması Gerekmektedir?

Kanalizasyon tıkanıklıkların dairesel ve çevresel birçok etmen tıkanıklığa sebep olmakta ve bu nedenle tüm bu koşulların detaylı şekilde incelenmesi gerekmektedir. Gelin hep beraber bu koşulların neler olduğuna bakalım.

 • Çevresel etmenler ve insanlar sebebi ile birçok yabancı maddenin fosseptik çukurlarına atılması veya gelmesi,
 • Yağmur sularının rögar kapaklarından içerisi pislikleri sokması,
 • Mutfak lavabosundan dökülen yağ artıklarının kanalizasyon giderlerine kadar akarak, o noktada tabaka oluşturması,
 • Kullanılan kimyasal tıkanıklık açıcıların contaları çürütmesi,
 • Tesisatların istenilen düzeyde yapılamaması,
 • Tesisatlarda yaşanan kırılmaların, pimaş içerisine toprak alması,
 • Dairesel giderlerden geçen ancak bina ana giderlerine toplanan yabancı maddeler, kanalizasyon tıkanıklıkların her aşamasını oluşturmakta ve bu nedenle dikkat edilmesi gerekmektedir.

Balgat tıkalı kanal tuvalet lavabo açma hizmeti verdiğimiz firmamızda, tüm bu kanalizasyon tıkanıklık sebeplerine, profesyonel yöntemler ile müdahale etmekteyiz. Müdahalelerimizin belirlenmesinde pek çok farklı ekipman kullanarak, aşağıdaki adımları izlemekteyiz.

 • Kana içi tıkanıklık gözetleyici kameralar ile tıkanıklığın yerinin tam olarak belirlenmesini, tıkanıklığın hangi sebepten ötürü oluştuğunun belirlenmesini sağlamaktayız.
 • Daha sonra vidanjör mü yoksa robot mu kullanılacağına karar vermekteyiz.
 • Bu kararın belirlenmesinde de kanal içi tıkanıklık gözetleyici cihazların faktörü büyük olmaktadır.
 • Daha sonra yabancı cisimlerin itilmesi, çıkarılması veya parçalanması noktasında, robot cihaz kullanmaktayız.
 • Basınçlı su ile itilmesi gereken tıkanıklıklarda ise vidanjör kullanmaktayız.
 • Uygun ekipmanlar ile tıkanıklığın açılmasını da sağlayarak, hizmetimizi sona erdirmekteyiz.
 1. Mutfak Lavabosu Tıkanıklıklarının Sebepleri Nelerdir? Hangi Teknik İle Açılması Gerekmektedir?

Mutfak lavabolarında meydana gelen tıkanıklıklarda, yapılmaması gereken birçok hata yapılmakta ve bunlar lavabo pis su gideri ile beraber, kanalizasyon giderlerini de etkilemektedir. Bu tıkanıklıklar ise aşağıda maddeli hale getirilmiştir.

 • Atık yağların, lavabolara dökülmesi sonucunda, lavaboların pis s giderleri ile beraber, kanalizasyon giderlerine kadar tabaka oluşması,
 • Durulama esnasında lavaboya kaçan yemek artıklarının, oradan da pis su giderlerine kaçması,
 • Çay posalarının lavabolara dökülmesi,
 • Pis su giderinin yeterli eğime sahip olacak şekilde döşenmemesi,
 • Tesisat döşenmesi sırasında yapılan hatalar,
 • Kullanılan kimyasal tıkanıklık açıcılar, mutfak lavabosunda oluşan tıkanıklıkların ana sebeplerini oluşturmakta ve bu nedenle dikkat edilmesi gerekmektedir.

Balgat tıkalı kanal tuvalet lavabo açma hizmeti verdiğimiz Ada Dekorasyon firmamızda uyguladığımız tıkanıklık açma yöntemleri ile mutfak lavabosunda meydana gelen tüm tıkanıklıklar açmaktayız. Şimdi sizlere firmamızın yöntemlerinden bahsedelim.

 

 • Tıkanıklığın hangi sebepten ötürü ve tam olarak nereden kaynaklandığını tespit etmek için kanal içi tıkanıklık gözetleyici kameralar kullanıyoruz.
 • Sebebinin ve yerinin belirlenmesinden sonra, uygun robot uçları ile tıkanıklıklara müdahale ediyoruz.
 • Müdahalelerin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için de, teknik ekibimizde özel bir çalışma yürüterek, hizmetimizi nihayete erdiriyoruz.
 1. Lavabo Tıkanıklıklarının Sebepleri Nelerdir? Hangi Teknik İle Açılması Gerekmektedir?

Lavabo tıkanıklıkları genel anlamda iki alanda oluşmakta ve bu alanlar mutfak lavabosu ile banyo lavabosunu hitap etmektedir. Bu alanlarda yaşanan tıkanıklıkların tüm tespitlerini Balgat lavabo açma firmamızda gerçekleştiriyoruz. Sebepler hakkında daha detaylı bilgiyi aşağıda vermeye çalışalım.

 • Mutfak lavabosuna dökülen atık yağların pis su giderlerinde tabaka oluşturması,
 • Elde bulaşık yıkama sonra lavaboya yemek artıklarının kaçırılması,
 • Banyo lavabosunda saç taranması ve sakal kesilmesi sonucunda birçok kıl birikmesi ve bu kılların pis su giderinde de birikmeye başlaması,
 • Sabun artıklarının küçük parçalar halinde pis su giderine kaçması,
 • Tesisattan kaynaklanan sorunların ileride sorun çıkarması,
 • Kimyasal tıkanıklık açıcıların pimaş contalarını çürütmesi gibi sebepler, lavabo tıkanıklıkların en önemli sebepleri arasında ilk sırada yer almakta ve firmamızda bu tıkanıklıkların tamamının tamirini gerçekleştirmek üzerine çalışmaktayız.

Balgat tıkalı kanal tuvalet lavabo açma hizmeti verdiğimiz firmamızda, tıkanıklıkların her türlü sebepten dolayı olsa bile açılmasını sağlıyoruz. Açma işlemlerin lavabo tıkanıklıkları için aşağıdaki adımları izliyoruz.

 • Gider görüntüleyici kamera sistemi ile pis su giderindeki tıkanıklık sebebinin ve yerinin belirlenmesini sağlıyoruz.
 • Daha sonra tıkanıklık sebebi ve yerine göre robot için uygun uçların tercihini yerine getiriyoruz.
 • Tercih yapıldıktan sonra uçların lavabo pis su giderine gönderilmesini sağlayarak, tıkanıklıkların açılmasını sağlıyoruz.

Tüm Tıkanıklıkları Firma Mı Açması Gerekiyor? Bizim Açabileceğimiz Yöntemler Var Mı?

Pis su giderlerinde pek çok farklı tıkanıklık bulunabilmekte ve bu tıkanıklıkların bazıları firmalar tarafından açılması gerekirken, bazıları da kolay oldukları için sizler tarafından açılabilir. Öncelikle sizlere bahsedeceğimiz yöntemleri kullanarak bir deneme yapabilir, aksi takdirde Balgat tıkalı kanal tuvalet lavabo açma hizmeti veren firmamızı aramanız gerekmektedir. Geç kalınan tıkanıklıklar daha kötü sonuçlara mal olabilir.

 

 

 • Tuvalet Pompası

Tuvalet pompası ile açılan tıkanıklıklarda, belirli bir strateji veya zorluk bulunmamaktadır. Yapılması gereken tıkanıklığa pompa ile pis su giderinin üzerinden baskı uygulamak ve daha sonra bu baskı ile tıkanıklığın açılmasını sağlamaktır.

 • Susta Tel

Susta tel yapı marketlerin yoğun olarak sattığı bir malzemedir ve kullanımı ile faydalı olabilmektedir. Susta tel döndürülerek çalıştırılan bir tel olduğundan dolayı, pis su giderindeki pislikleri dönerek temizleyecektir ve bu şekilde tıkanıklıklar ortadan kaldırılacaktır.

 • Kostik

Kimyasal olan kostik ile tıkanıklıkların açılması mümkündür ancak kullanımı itibari ile pek çok sağlık sorununu bulundurabilir. Bu nedenle eldiven ve maske olmadan bu yöntemi uygulamamak ve ortamın havalandırılmasını sağlamadan işleme başlamamak gerekir. Pis su giderine bir miktar kostik döktükten sonra, üzerine kaynamış sudan bir miktar dökerek, tıkanıklıkları açabilirsiniz.

Balgat tıkalı kanal tuvalet lavabo açma hizmeti veren firmamızda sizlere bu yöntemleri önerebiliriz ve kullanmanızı tavsiye edebiliriz. Ancak tabi ki kesin sonuçlar vermeyeceğini ve tüm tıkanıklıkları açmayacağını bilmeniz gerekir. Bu yöntemler yalnızca basit tıkanıklıklarda işe yaramaktadır. Diğer tüm tıkanıklıklarda firmamızı arayarak, bizlerden en kaliteli hizmeti alabilme olanağına sahipsiniz.

Balgat Uygun Fiyatlı Tıkanıklık Açan Firma

Tıkanıklıklar pek çok farklı alanda, pek çok farklı sebebi göre ortaya çıkabilmekte ve bu nedenle dikkate değer birçok unsuru içerisinde barındırmaktadır. Balgat tıkalı kanal tuvalet lavabo açma hizmeti verdiğimiz firmamıza, bu tıkanıklıkların tamamını profesyonel yöntemler ile açmakta ve herhangi bir sorunun ortaya çıkmasını önlemekteyiz. Aynı zamanda tüm hizmetlerimizde uygun fiyatlı politika uygulamaya gayret etmekte ve herhangi bir fahiş fiyat uygulamasına kesinlikle müsaade etmemekteyiz. Fiyatlarımızın uygun olması kalitemizin düşük olduğu anlamına gelmemelidir. Etrafta yoğun şekilde fiyat belirlemesi yapan firmalar olduğundan dolayı, fiyatlarımız sizler için uygun seviyelerde gibi duracaktır. Bu nedenle verdiğimiz hizmetlerde, bizlerden yararlanmanız, sizlere pek çok avantaj getirecek, bu avantajlar dolayısı ile kaliteden ödün verilmeden bir hizmet almış olacaksınız.

Balgatta Tıkanıklık Açan Ada Dekorasyon Firmamız

Balgatta yaşanan tüm tıkanıklıklara, firmamızda son teknoloji ekipmanlar ile müdahale etmekte, bu ekipmanların kullanımını profesyonel ekiplerimiz ile gerçekleştirmekteyiz. Aynı zamanda verdiğimiz tüm hizmetlerde kalitemizin düşük olmasına kesinlikle müsaade etmeden, tüm tıkanıklıklarımızın sorunsuz bir şekilde açılmasına olanak vermekteyiz. Kullandığımız ekipmanlarımızın tamamı kaliteli olarak, herhangi bir sorunu meydana getirmemekte ve bu nedenle hizmetimizi üst seviyede tutuyoruz. Sizlere en iyi hizmeti sunmanın yanında, sizlerin memnuniyeti bizler için son derece mühim olduğundan dolayı, memnuniyet düzeylerinizin yüksek olmasın bu vesile ile sağlamayı amaçlıyoruz. Balgat tıkalı kanal tuvalet lavabo açma hizmeti verdiğimiz Ada Dekorasyon firmamızın hizmetlerinden yararlanmak ve bizlerle iletişime geçmek isterseniz, 7/24 bir zaman diliminde, sizlere bir telefon kadar uzağız.