Dikmen Tıkalı Kanal Tuvalet Lavabo Açma

Teknolojinin getirdiği birçok imkân, birçok hizmet alanında kullanılmakta ve bu alanlardaki etkinliğin sağlanması, geleceğe yönelik olarak insanlar için olanak oluşturmaktadır. Pis su giderlerinin tıkanması ise bununla alakalı bir durumdur ve eski yöntemlerin geride kalması ile yeni yöntemler pis su gideri tıkanıklıklarının adeta kökünü kazımaktadır. Bunun için Dikmen tıkalı kanal tuvalet lavabo açma hizmeti verdiğimiz firmamızda, son teknolojik ekipmanlar ile beraber tıkanıklıkların sonunu getirmekteyiz. Ancak tıkanıklıkların oluşum aşaması çeşitli olduğundan dolayı, tüm hususlara gerekli olan hassasiyetin gösterilmesi elzemdir. Bu nedenle Ada Dekorasyon firmamızda sunduğumuz tüm hizmetlerde kaliteyi arka plana atmamaktayız.

Dikmen Pis Su Gideri Tıkanıklıklarının Sebepleri Nelerdir? Tıkanıklıklar Nasıl Açılır?

Tuvalet, banyo, lavabo, yer süzgeçleri, mutfak ve kanalizasyonlarda meydana gelen tıkanıklıklar pek çok farklı teknikler itibari ile açılmaktadır. Bu teknikleri ile tıkanıklıkların ne olduğu ve nerede olduğu kısa sürede anlaşılırken, yine kısa sürede tıkanıklıklar ortadan kaldırılmaktadır. Dikmen tıkalı kanal tuvalet lavabo açma hizmeti verdiğimiz firmamızda sizlere tıkanıklıkların sebepleri ve nasıl açılması gerektiğinden detaylı bir şekilde bahsedeceğiz.

 1. Tuvalet Tıkanıklıkları Nasıl Meydana Gelir? Hangi Tekniklerle Açılır?

Tuvalet ve klozet kullanımı temel fizyolojik ihtiyaçlarımız arasında bulunmakta ancak maalesef ki yapılan bazı hatalar sebebi ile tıkanıklıkların oluşması mümkün olmaktadır. Bu tıkanıklıklar nasıl meydana gelir gelin hep beraber inceleyelim.

 • Suda erime özelliği bulunmayan tuvalet kâğıtlarının klozet ve tuvalet pis su giderlerine atılması,
 • Çocukların pis su giderlerine attıkları yabancı cisimler,
 • Temizlik sırasında kaçan bez ve temizlik malzemeleri,
 • Tesisat eğiminin yeterli seviyede olmaması,
 • Ana gider hatlarının tıkanıklığa maruz kalması,
 • Tesisatların yerleştirilmesi sırasında içerisine kaçan inşaat gereçleri, tuvalet ve klozet tıkanıklıklarının sebeplerini teşkil etmekte ve bu nedenle özen gösterilmesi gerekmektedir.

Tuvalet tıkanıklıklarının meydana gelmesi bu şekildedir. Peki, bu tıkanıklıkların açılması nasıl gerçekleştirilir? Hangi teknik ile hangi ekipmanlar kullanılır? Şimdi sizlere bu konuda hakkında firmamızın uyguladığı sistemden bahsedelim.

 • Kameralı tıkanıklık görüntüleme cihazımız ile tıkanıklığın yerini ve hangi sebepten kaynaklandığını tespit ediyoruz.
 • Tespit işleminden sonra tıkanıklığın türüne göre robotların uçlarına çeşitli yaylar takılır.
 • Yaylar ile tıkanıklığın çeşidine göre bir açma işlemi uygulanır.
 • Tuvalet ve klozet tıkanıklıkları büyük ölçekli olduğundan dolayı kalın yay kullanımı sağlanır.
 • Tıkanıklığa sebebiyet veren unsur bez parçası ise uygun uç ile gönderim sağlanır ve bez parçasının çıkarılması gerçekleştirilir.
 • Aynı zamanda uygun uçlar ile yabancı cisimlerin çıkarılması sağlanır.
 • Daha sonra gerekli kontroller yapılarak, tıkanıklık sonlandırılır.
 1. Banyo Tıkanıklıkları Nasıl Meydana Gelir? Hangi Tekniklerle Açılır?

Banyolar günlük hayatımızda sık bir şekilde kullanılmakta ve bu sıklıktan dolayı bazı tıkanıklıklar meydana gelebilmektedir. Tıkanıklıkların meydana gelmesinden sonra kişilerin aklında, gider borusu küçük, tıkanıklık nasıl sonlandırılacak? Sorusu olabilmektedir. Dikmen tıkalı kanal tuvalet lavabo açma hizmeti verdiğimiz firmamızda, bu tür tüm tıkanıklıklara kesin ve kaliteli çözümler üretmekteyiz. Öncelikle banyo tıkanıklıklarının sebeplerinden bahsedelim.

 • Tıraş olunması sonucunda, lavaboya kaçan kıllar, daha sonra pis su gideri borusunda tıkanıklıkları meydana getirebilir.
 • Atılan yabancı cisimlerin büyüklüğü ve küçüklüğü fark etmeksizin zamanla pis su gideri borusunda birikebilir.
 • Sabun gibi el yıkama malzemelerinin parçaları zamanla lavaboda birikerek, tıkanıklıklara sebebiyet verebilir.
 • Saç taranması ve duş alınması sırasında yer süzgecine kaçan saç kılları zamanla tıkanıklığa sebebiyet verebilir.
 • Yer süzgeçlerinin açık bırakılması durumda içerisine yabancı materyal kaçıp, bu materyaller tıkanıklığa sebep olabilir.
 • Tesisat döşemeleri sırasında yapılan hatalar, tıkanıklıklara sebebiyet verebilir.

Tüm bu tıkanıklıklar ile Dikmen tıkalı kanal tuvalet lavabo açma hizmeti verdiğimiz firmamızda herhangi bir sorun yaşanmadan başa çıkmaktayız. Tıkanıklıkların sebebi ne olursa olsun, hepsi ile son ana kadar baş ederek, sizlerin memnuniyetini sağlıyoruz. Peki, firmamızda banyo tıkanıklıklarını nasıl açıyoruz. Şimdi buna bakalım.

 • Gider içi görüntüleyici cihaz ile tıkanıklığın her durumu hakkında net bilgiler edinilir.
 • Daha sonra tıkanıklığın türüne göre robotlara uygun uçlar takılır.
 • Banyo lavaboları ve yer süzgeçleri küçük olduğundan dolayı, bu uçlar küçük olmaktadır.
 • Uygun uçlar ile tıkanıklığın sebebi ne ise kısa süre içerisinde sonuçlandırılır.
 • Daha sonra gerekli kontroller yapıldıktan sonra, tıkanıklık açma hizmeti sonlandırılır.
 1. Lavabo Tıkanıklıkları Nasıl Meydana Gelir? Hangi Teknikle Açılır?

Lavabo kullanımı günlük hayatımızın en önemli gerekleri arasında yer almakta ve yoğun kullanım sebebi ile belirli problemler ortaya çıkabilmektedir. Dikmen tıkalı kanal tuvalet lavabo açma hizmeti verdiğimiz firmamızda, meydana gelen tüm tıkanıklık sebeplerini araştırmakta, uygun teknikler ile bu tıkanıklıkların çözümünü gerçekleştirmekteyiz. Şimdi sizlere lavabo tıkanıklıklarından bahsedelim.

 • Lavabo tıkanıklıklarının aniden meydana gelmesi mümkün değildir.
 • Kullanım sırasında içerisine kaçan yabancı cisimler, tıkanıklığın oluşmasına zaman hazırlar.
 • Daha sonra diresek kısımlarında biriken pislikler, suyun yavaş akmasını sağlar.
 • Gerekli önlem alınmaz ise su hiçbir şekilde akmayacaktır.
 • Kesilen sakalların ve taranan saçların toplanmaması tıkanıklığı oluşturacaktır.
 • Sabun artıklarının toplanmaması, tıkanıklığın oluşmasına zemin hazırlayacaktır.
 • Mutfak lavabolarının atık yağlar sebebi ile tıkanması mümkün olur.
 • Tüm bu hususlar lavabo tıkanıklıklarının aniden değil, yavaş yavaş gerçekleştiğini gösterir.

Lavabo tıkanıklıklarının açılması işleminde, belli başlı sistemlerin kullanılması gerekir. Dikmen tıkalı kanal tuvalet lavabo açma firmamızda aynı sistemi tüm tıkanıklıklara uygulamaya çalışsak da, her tıkanıklık alanı birbiriyle benzer olmadığı için, robotun uçlarına takılan yaylar, çeşitlilik arz etmektedir. Peki, Ada Dekorasyon firmamız tıkanıklıkları nasıl açıyor? Bundan bahsedelim.

 • Öncelikle kameralı gider gözetleyici cihaz ile tıkanıklığın nerede ve ne şekilde oluştuğunun belirlenmesi gerekir.
 • Daha sonra lavabo tıkanıklıkları, tuvalet tıkanıklıklarına göre farklı olduğu için, uçlarının farklılık göstermesi normaldir.
 • Bunun temel nedeni, lavabo pis su giderinin, tuvalet pis su giderinden daha dar olmasıdır.
 • Küçük olan uçlar ile lavabolarda meydana gelen tıkanıklıkları giderden sıyırarak açmaktayız.
 • Bunun dışında, çekme veya itme gibi özellikleri bulunan uçlar ile tıkanıklığın tamamen ortadan kaldırılmasını sağlıyoruz.
 1. Mutfak Tıkanıklıkları Nasıl Meydana Gelir? Hangi Teknikle Açılır?

Lavabo tıkanıklıklarının mutfak ve banyo aşaması olarak ikiye ayrıldığı bilinmektedir. Ancak mutfak tıkanıklıklarının sebepleri tahmin edeceğini üzere daha farklı olur. Dikmen tıkalı kanal tuvalet lavabo açma hizmeti verdiğimiz firmamızda, sizler için mutfak lavabosu tıkanıklıklarının sebeplerinden biraz bahsedelim.

 • Yağ artıklarının lavaboya dökülmesi ve daha sonra bu artıkların gider borusunun etrafını kaplaması,
 • Bulaşık yıkama sırasında, yemek artıklarının pis su giderine dolması,
 • Tesisattan kaynaklanan sebeplerin, tıkanıklık için faaliyet göstermesi,
 • Kireçleme unsurunun, zamanla borunun su akışını yavaşlatması, gibi hususlar, mutfak tıkanıklıklarının sebeplerini oluşturmaktadır.

Mutfak lavabosu tıkanıklıklarının oluşumunda meydana gelen kullanıcı hatalarının, süreklilik arz etmesi ve lavabonun yavaş yavaş tıkanıklığın meydana gelmesini sağlaması, hayatı zorlaştırmaktadır. Dikmen tıkalı kanal tuvalet lavabo açma hizmeti verdiğimiz firmamızda, aşağıdaki unsurlar sayesinde, mutfak lavabosu tıkanıklıklarının ortadan kaldırılmasını sağlamaktayız.

 • Mutfak lavabosu da, diğer lavabolar gibi aynı küçüklükte pis su giderlerine sahiptir ve bunun için uygun ekipman kullanımı hassasiyet gerektirir.
 • Kameralı görüntüleme cihazı ile tıkanıklığın tam olarak yeri tespit edilir. Neyden kaynaklandığına göre robotlara uygun uçlar seçilir.
 • Bunun sonucunda robotlara uygun uçlar seçilerek, tıkanıklığın sebebi ne ise ona göre bir teknik uygulanır.
 • Daha sonra tıkanıklık sonlandırılır ve gerekli kontroller yapılır.
 1. Kanalizasyon Tıkanıklıkları Nasıl Meydana Gelir? Hangi Teknikle Açılır?

Kanalizasyonlarda meydana gelen tıkanıklıklar, gerek kullanıcılar, gerekse de tesisatı döşeyen ustalar tarafından oluşabilmektedir. Bunların oluşma süreci çeşitlilik arz ettiği için, Dikmen tıkalı kanal tuvalet lavabo açma hizmeti verdiğimiz firmamızda, sizler için aşağıda kanalizasyon tıkanıklıklarının sebeplerinden bahsetmeye çalıştık.

 • Lavabo, tuvalet ve diğer tüm evsel pis su giderlerinden geçen yabancı maddeler, pislikler ve yağ tabakaları, kanalizasyon hatlarından küçülmelere ve tıkanmalara sebebiyet verebilir.
 • Ustaların tesisat döşemesi sırasında eklem yerlerini iyi şekilde döşememesi, zamanla kanalizasyon borusunun içerisine toprak alacak ve tıkanıklığın oluşması içten bile olmayacaktır.
 • Çevreden gelen pisliklerin, çevresel şartlar sebebi ile rögarlar ve fosseptik çukurlarına dolması, tıkanıklıkların oluşmasına zemin hazırlayacaktır.
 • Toprak ve bina çökmesi sonucunda kırılan borular, tıkanıklığın oluşmasına zemin hazırlayabilir.

 

 

Dikmen tıkalı kanal tuvalet lavabo açma hizmeti verdiğimiz firmamızda, kanalizasyon ağlarının bulunması, tıkanıklığın tespit edilmesi, nerede ve ne şekilde oluştuğunun öğrenilmesi kısa süre içerisinde gerçekleştirilmektedir. Daha sonra uygun teknik ile tıkanıklığın açılmasını sağlamaktayız. Şimdi sizlere bu tekniğimizden bahsedelim.

 • Kanalizasyon tıkanıklığının hangi sebepten ötürü kaynaklandığı ve yerinin tam olarak tespit edilmesinin bilinmesi, kanal içi görüntüleyici cihazlar ile sağlanır.
 • Daha sonra tıkanıklığın türüne göre robot veya vidanjör kullanımı gerçekleştirilir.
 • Tıkanıklık çeşidinin belirlenmesinden sonra, çeşide göre bir yöntem seçilmekte, yabancı cisimlerin itilmesi veya çıkarılmasında robotlar ve çeşitli uçları kullanılır.
 • Sonucunda itilmesi gereken bir tıkanıklık var ise, basınçlı su ile vidanjör kullanımı gerçekleştirilir.
 • Tüm işlemleri gerçekleştiren firmamız, son kontrolleri yaparak, hizmetin sonuçlanmasını sağlar.

Her Evde Bulunması Gereken Altın Bilezik Tıkanıklık Açma Yöntemleri

Tıkanıklıklar bazı zamanlarda zorlu olmayıp, daha basit ölçekli olabilmekte ve bu nedenle basit ölçekli tekniklerin kullanılması gerekmektedir. Dikmen tıkalı kanal tuvalet lavabo açma hizmeti verdiğimiz firmamızda, bu teknikleri en basit tabiri ile sizlere sunmakta, aşağıdaki teknikleri uygulayarak, tıkanıklıklarınızı belirli ölçüde açabilmektesiniz.

 • Sirke-Tuz-Karbonat Tekniği

Tamamında asidik bir özellik olduğu için, tıkanıklıkların eritilmesinde bu yöntemler kullanılabilir. Sirke-Tuz veya Sirke-Karbonat ile birlikte kullanılır. Her ikisinden de eşit oranda pis su giderine dökülmesinden sonra üzerlerine bir miktar kaynamış su dökülmesi, ikisinin beraber olması sonucunda bir eritme işlemi gerçekleştirilebilir. Ancak tabi ki basit tıkanıklıklar içindir.

 • Kostik Tekniği

Kimyasal tıkanıklık açıcılar arasında, kostik ilk sıralarda yer alır. Yukarıdaki teknikte olduğu gibi, pis su giderine bir miktar kostik dökülmesinden sonra, üzerine kaynar su dökülür ve açılması beklenir. Bu da basit tıkanıklıklar içindir.

 • Susta Tel Tekniği

Hırdavatçılardan temin edilen susta tel ile döndürme işlemi yapılarak, pis su giderinin içerisine tel sokulur. Döndürme işlemi gerçekleştirilir ve bu şekilde pis su gideri açılmaya çalışılır. Basit tıkanıklıklarda geçerli bir tekniktir.

 • Tuvalet Pompası Tekniği

Hemen hemen her evde bulunana tuvalet pompası ile giderlere baskı uygulanabilir ve bu şekilde tıkanıklıkların açılması sağlanabilir. Tabili bu teknikte basit tıkanıklıklar için geçerlidir.

Dikmen tıkalı kanal tuvalet lavabo açma hizmeti verdiğimiz firmamızda, tüm bu tekniklerin etkin ve verimli kullanılması sonucunda, açılmayan tıkanıklıkların açılmasını hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirmekteyiz.

Neden Dikmen Tıkanıklık Açma Hizmeti Veren Firmamız

Tıkanıklıklar ile mücadele etmede kaliteli ve işinin ehli firmalardan hizmet almak gerekir. Aksi takdirde maddi ve manevi ölçütlerin derecesi çok daha üst seviyelere çıkabilmektedir. Dikmen tıkalı kanal tuvalet lavabo açma hizmeti verdiğimiz firmamızda bu nedenle verdiğimiz tüm hizmetlere güvenmekte, sizlere kaliteden ödün vermeden hizmetlerimizi sunmaktayız. Ada Dekorasyon firmamızın hizmetlerinden yararlanmak ister ve bizlerden her konuda bilgi almak isterseniz, bizlere ulaşabilmeniz için 7/24 bir telefon kadar uzaklığınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz.

Dikmen Tıkanıklık Açma

Yaşam alanlarının en büyük sorunlarından olan tıkanıklıkların açılması için birçok farklı firma hizmet vermekte ve bu firmaların hepsinin belirli kuralları olduğundan dolayı, hizmetlerde farklılık oluşmaktadır. Ankara Dikmen tıkanıklık açma firmamızda bu tıkanıklıkların açılması için, farklı ekipmanlar kullanılmakta ve hizmet standartlarımızı yüksek olması nedeniyle, öncü bir firma olmaktayız. Firmamızın tüm hizmetleri etkin olarak verilmekte ve güvenilir bir hizmet sunarak, müşterilerimizin memnuniyeti bizler için en önemli nokta konumundadır. Ada Dekorasyon firmamızda, personel istihdamını sağlarken, alanında uzman personel seçimine özen göstermekte ve bu şekilde daha kaliteli bir hizmet sunmaktayız.

Niçin Dikmen Tıkanıklık Açma Firmamız

Pis su gideri tıkanıklıkları belirli sebeplerden ötürü oluşmaktadır ve bu sebepler arasında insan olduğu kadar, çevresel ve iklimsel koşullarda yer almaktadır. Ankara Dikmen tıkanıklık açma firmamızda, tüm sebeplerle ilgili oluşan tıkanıklara kalıcı çözümler bulmakta ve kırma işlemi yapmadan tıkanıklıklarınızı açmaktayız. Evsel pis su giderlerinin açılması ve kanalizasyon giderlerinin açılması gibi farklı konularda hizmet veren Ada Dekorasyon firmamız, tıkanıklıkların açılması için gerekli olan tüm ekipmanların tedariğini sağlamaktadır. Aynı zamanda uzman ekibimiz ile birlikte 7/24 hizmet sunarak, sizlerden talep aldığımız gün adresinize ulaşmaktayız.

Dikmen Tıkanıklık Açma Firmamızın Hedefleri Nelerdir?

Herhangi bir iş kolunda bile bir hedef söz konusudur ve hedefsiz bir işe kalkışmak, belirli hataların göz ardı edilmesine veya artmasına sebep olabilmektedir. Tıkalı gider açma konusunda da belirli hedefleri olan Ada Dekorasyon firmamız, hizmet standartlarını yüksek tutmak amacıyla farklı alanlarda farklı ekipmanlar kullanmaktadır. Ankara Dikmen tıkanıklık açma konusunda hizmet veren firmamızın bu anlamdaki hedefleri ise şu şekilde sıralanmaktadır.

 • Tıkanıklıkların türü ne olursa olsun, belirli ekipmanlar ile hizmet vermekte ve ekipmanlarımız tıkanıklıklara tam anlamıyla çare olmaktadır.
 • Müşterilerimizi memnun etmek amacıyla, sürekli olarak hizmet standartlarımızı yükseltmek için farklı çalışmalar yürütmekteyiz.
 • Kırma dökme işleminden uzak durarak, kamera sistemini tüm tıkanıklıklarda kullanmayı amaçlamaktayız ve bu şekilde hareket etmekteyiz.

Tıkanıklıkların oluşması ve bu tıkanıklıkların giderilmesi açısından farklı ekipmanlarla kaliteli hizmet sunan Ankara Dikmen tıkanıklık açma firmamız, hizmet konusunda diğer firmalardan üstün özellik sunmaktadır. Bu anlamda firmamızdan hizmet almak ve bizlerle iletişime geçmek isterseniz, telefon numaralarımızı kullanabilirsiniz.